Sale Myanmar

Rent Myanmar

ေရာင္းရန္အိမ္ၿခံေၿမမ်ား

တုိက္ခန္း အေရာင္း

အိပ္ခန္း မရွိ

၉၀၀ ေပအက်ယ္
ေရခ်ိဳးခန္း ၁

ေဟာခန္း ၁

သိန္း ၃၅၀၀

ကြန္ဒုိတုိက္ခန္း အေရာင္း

အိပ္ခန္း ၅

၁၃၅၀
ေရခ်ိဳးခန္း ၁

ေဟာခန္း ၁

သိန္း၁၈၅၀

ကြန္ဒုိတုိက္ခန္း အေရာင္း

အိပ္ခန္း ၂

၁၁၂၈
ေရခ်ိဳးခန္း ၁

ေဟာခန္း ၁

၁၃၅၀ သိန္း

ယုဇနပလာဇာအနီး ၄ လႊာတိုက္ခန္းေရာင္းမည္

အိပ္ခန္း ၃

၂၈x၅၅
ေရခ်ိဳးခန္း ၂

ေဟာခန္း ၁

သိန္း (၁၁၅၀)

ဌားရန္အိမ္ၿခံေၿမမ်ား

၃၇ လမ္း ၅ လႊာငွားမည္ ေက်ာက္တံတားျမို့နယ္

အိပ္ခန္း မပါ

၁၂.၅x၄၀
ေရခ်ိဳးခန္း ၁

ေဟာခန္း ၁

၂သိန္းခဲြ

ကမာရြတ္ျမိဳ့နယ္ Daimond Condo အငွား၊

အိပ္ခန္း ၃

၁၂၅၀
ေရခ်ိဳးခန္း ၂

ေဟာခန္း ၁

13 (Lakh)

ျပည္လမ္းမေပၚ ေျမညီငွားမည္

အိပ္ခန္း no

၁၅x၂၅
ေရခ်ိဳးခန္း ၁

ေဟာခန္း ၁

၈ သိန္းခဲြ

ကြန္ဒုိတုိက္ခန္း အငွား

အိပ္ခန္း ၂

၁၂၆၅ ေပအက်ယ္
ေရခ်ိဳးခန္း ၁

ေဟာခန္း ၂

၉ သိန္း