လွိဳင္ျမိဳ႕နယ္တြင္ ရွိေသာ တိုက္ခန္းေရာငး္မည္

လွိဳင္ျမိဳ႕နယ္တြင္ ရွိေသာ တိုက္ခန္းေရာငး္မည္

Address

ရန္ကုန္အင္းစိန္ လမ္း

Overview

Price သိန္း ၁၂၀၀
Bedrooms
Bathrooms
Floor
Area ၇၀၀ စတုရန္းေပ
Room Type ေျမညီထပ္
Phone Number 09-421728336,09-453067351,09-456067352