လွိဳင္ျမိဳ႕နယ္တြင္ ရွိေသာ တိုက္ခန္း ေရာင္းမည္

လွိဳင္ျမိဳ႕နယ္တြင္ ရွိေသာ တိုက္ခန္း ေရာင္းမည္

Address

ေက်ာင္းကုန္း (၃) လမး္

Overview

Price သိန္း ၃၁၀
Bedrooms
Bathrooms
Floor
Area ၇၅၀ စတုရန္းေပ
Room Type ၆ လႊာ
Phone Number ၀၉-၄၂၁၇၂၈၃၃၆,၀၉-၄၅၃၀၆၇၃၅၁,၀၉-၄၅၃၀၆၇၃၅၂