ကမာရြတ္ျမိဳ႕နယ္တြင္ရွိေသာ တိုက္ခန္းငွားမည္

ကမာရြတ္ျမိဳ႕နယ္တြင္ရွိေသာ တိုက္ခန္းငွားမည္

Address

ရန္ကုန္အင္းစိန္ လမ္း

Overview

Price ၆သိန္း ၈ ေသာင္း
Bedrooms
Bathrooms
Floor
Area ၁၃၅၀ စတုရန္းေပ
Room Type ၄ လႊာ
Phone Number ၀၉-၄၂၁၇၂၈၃၃၆,၀၉-၄၅၃၀၆၇၃၅၁,၀၉-၄၅၃၀၆၇၃၅၂