ကမာရြတ္ျမိဳ႕နယ္တြင္ရွိေသာတိုက္ခန္း ငွားမည္

ကမာရြတ္ျမိဳ႕နယ္တြင္ရွိေသာတိုက္ခန္း ငွားမည္

Address

ရန္ကုန္အင္းစိန္လမ္း

Overview

Price ၃ သိန္း
Bedrooms
Bathrooms
Floor
Area ၅၄၆ စတုရန္းေပ
Room Type ၅ လႊာ
Phone Number ၀၉-၄၂၁၇၂၈၃၃၆,၀၉-၄၅၃၀၆၇၃၅၁,၀၉-၄၅၃၀၆၇၃၅၂